A történelem tanfolyam

A nyomáscsoportok növelik-e a demokráciát?

A nyomáscsoportok növelik-e a demokráciát?

Egyesek számára a nyomáscsoportok a demokrácia alapvető részét képezik. Mások számára a nyomáscsoportok aláássák a demokrácia teljes elvét. A demokrácia egy olyan kormányzati rendszer, amelyben a döntéseket majoritárius elvek alapján hozzák meg az időszakos választásokon megválasztott képviselõkkel, ahol a politikai egyenlõség és a politikai szabadság lehetõvé teszi a választó számára, hogy a választott tagok között titkos szavazások során hatékony választást nyújtson. Hogyan illeszkednek a nyomáscsoportok ehhez a fogalomhoz?

A demokrácia pluralista modelljében a nyomáscsoportok alapvető szerepet játszanak. A politikai pártok nem képesek megfelelő képviselettel ellátni a különféle érdekek és vélemények széles skáláját a modern demokráciában, mivel alapvető funkciójuk az, hogy az érdekeket egy koherens politikai egységgé egyesítsék, amely képes az ország irányítására. A nyomáscsoportok lehetővé teszik bizonyos érdekek és okok meghallgatását és befolyásuk gyakorlását a nyilvános döntéshozatalban és a döntéshozatalban. Ugyanakkor éppen a szakemberek érdekeinek és az egyes kérdéseknek a képviselete adhat okot aggodalomra, mind a célok elérésére alkalmazott módszerek, mind az egyes lobbik jogosulatlan hatalma és befolyása szempontjából.

A pluralisták úgy vélik, hogy a nyomásgyakorló csoportok legyőzik a kialakuló demokratikus hiányt, mivel a legtöbb ember politikai részvétele ötévente szavaz, így az embereknek csekély vagy kevés befolyása van a választások közötti döntésekre, és a kisebbségi nézetek nem képviseltetik magukat. A nyomáscsoportok növelik a részvételt és a politikai rendszerhez való hozzáférést, ezáltal javítva a demokrácia minőségét. Két fő módon egészítik ki és egészítik ki a választási demokráciát: először egy fontos mechanizmus biztosításával, amely révén a polgárok befolyásolhatják a kormányt a választások között; másodszor pedig lehetővé teszi a vélemények mérését és számlálását.

A nyomáscsoportok javítják a kormányzat minőségét. Az érintett csoportokkal folytatott konzultáció a racionális módszer a szabad társadalomban hozott döntések meghozatalára. Hatékonyabbá teszi a kormányzatot azáltal, hogy javítja a döntéshozatali folyamat minőségét - a csoportok által nyújtott információk és tanácsok hozzájárulnak a kormányzati politika és jogszabályok minőségének javításához.

A nyomáscsoportok az egyesülési szabadság terméke, amely a liberális demokrácia alapelve. A szabadon működő nyomáscsoportok alapvető fontosságúak a liberális demokrácia hatékony működéséhez három fő módon: létfontosságú közvetítő intézményekként szolgálnak a kormány és a társadalom között; segítenek a politikai hatalom eloszlásában; és fontos ellensúlyokat biztosítanak a hatalom koncentrációjának kiegyensúlyozására.

A nyomáscsoportok lehetővé teszik az új aggályok és kérdések elérését a politikai napirendben, ezáltal megkönnyítve a társadalmi haladást és megakadályozva a társadalmi stagnálást. Például a nők és a környezetvédő mozgalmak.

A nyomáscsoportok növelik a társadalmi kohéziót és a politikai stabilitást azáltal, hogy „biztonsági szelepet” biztosítanak az egyéni és kollektív panaszok és igények kielégítéséhez.

A nyomáscsoportok segítenek a kormány megfigyelésében olyan információk feltárásával, amelyeket inkább titokban tartanak, ezáltal megerősítve és kiegészítve az ellenzék munkáját a politikai pártokon keresztül. A nyomáscsoportok ezáltal javítják a döntéshozók elszámoltathatóságát a választók előtt.

Bár kevesen tagadnák, hogy a nyomáscsoportok fontos szerepet játszanak a brit politikában, a kritikusok azt állították, hogy ez a szerep nem biztos, hogy a pluralista modell javasolja.

A nyomáscsoportok javítják a részvételt, de egyenlőtlen módon, a jól szervezett előnyökkel járnak, de hátrányos helyzetbe hozzák a gyengén szervezett személyeket. Ebben az értelemben a közérdekkel szemben állnak - nem támogatják.

Maguk a nyomáscsoportok nem képviselhetik tagjaikat. Tisztjeiket általában nem választják meg. Kevés csoport rendelkezik eljárással a tagjai konzultálására. Ennek eredményeként a csoport tagjai nem oszthatják meg a csoport tisztviselőinek véleményét.

Noha a nyomáscsoportok nézetei néha figyelembe vehetők, valószínűleg figyelmen kívül hagyják őket, ha nem erősítik meg őket a döntéshozók ideológiájával vagy napirendjével.

A nyomáscsoport tevékenysége reményt ad az embereknek, hogy változtatni tudnak. Ez a remény elvonja a figyelmet. Az uralkodó osztály inkább azt akarja, hogy az emberek energiájukat nyomáscsoportos tevékenységekre tegyék, amelyek nem kérdőjelezik meg a rendszer alapjait, hanem a politikai tevékenységbe, amely súlyosan megkérdőjelezi az elit kormányzati jogát.

A csoportos ellenállás lelassíthatja vagy blokkolhatja a kívánatos változásokat, hozzájárulva ezzel a társadalmi immobilizációhoz.

Egyes csoportok működésének egalitáris módja növeli a társadalmi elégedetlenséget és a politikai instabilitást azáltal, hogy fokozza a hátrányos helyzetű és kirekesztett rétegek társadalmi frusztrációjának és igazságtalanságának az érzését.

Nagy-Britannia titkos politikai rendszerében a csoportok és pártok együttesen nem képesek hatékonyan ellenállni a kormány politikájának, mivel általában hiányoznak a megfelelő információk.

Bármely csoport által szervezett nagyszabású tüntetések kellemetlen összecsapásokhoz vezethetnek a rendőrség nélkül, esetenként a militánsok bevonásával a saját napirendjükkel. A polgári engedetlenség ilyen szintjét nem lehet igazolni a mai demokratikus rendszerben.

A nyomáscsoportok minden demokrácia nélkülözhetetlen dimenziója, mégis veszélyeztethetik a demokráciát, ha a szekcionált csoportok aláássák a közérdeket, vagy ha az általuk alkalmazott módszerek sérülékenyek vagy megfélemlítik.

Kapcsolódó hozzászólások

  • A nyomáscsoportok növelik-e a demokráciát?

    Egyesek számára a nyomáscsoportok a demokrácia alapvető részét képezik. Mások számára a nyomáscsoportok aláássák a demokrácia teljes elvét. A demokrácia egy…

  • Nyomáscsoportok Amerikában

    Bevezetés A nyomáscsoportok fontos szerepet játszanak az amerikai politikában. Amerikában, a többi demokráciához hasonlóan, a politikai pártokon kívül más intézmények is léteznek:

  • Nyomáscsoportok típusai

    Az amerikai nyomáscsoportok száma és típusai az utóbbi években gyorsan növekedtek. Egyre több nyomás alatt álló csoport hasznosnak találta a következőket: